K projektu s názvom „Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v obciach“ ITMS 22420220037, boli spracované dva informačné postery ku tematicky zameranej štúdií.

 

poster1

poster2